-wędrując w poszukiwaniu swojej ciszy
zaszliśmy tak daleko gdzie czas się zatrzymał
to i my zatrzymaliśmy się
na zawsze...

czwartek, 7 maja 2015

Wyścigowa gęś

             Razem z wiosną przyszła wielka i nieopisana chęć szybkiego zamieszkania na naszej wsi .
Wszystko fajnie ptaszki śpiewają słoneczko grzeje wiaterek smaga i generalnie zaczyna robić się zielono .
             W domu gdzie ostatnią dekadę pomieszkiwały myszy oraz łasica  niestety ciężko jest nawet zostawić swoje rzeczy .
             Zatem zaczeliśmy od opróżniania domu ze starych  dziadkowych mebli i oto ku naszemu zdziwieniu odnalazła się zagubiona najprawdziwsza w świecie wyścigowa gęś hmm właśnie dla takich momentów warto samodzielnie powalczyć z duchami przeszłości.

Racing goose
Together with spring came big and undescribable desire of quick move to our village.
Everything was great, birds singing, sun shining, light breeze blowing and green everywhere
In the house where for the last decade lived only mousse and weasel is hard to even leave our things
Therefore we started from cleaning out old granddads furniture and to our surprise here it was lost but now found authentic racing goose, hmm it is worth for this kind of the moments to struggle with spirits of past by ourselves.


          Razem z wiosną wprowadziliśmy nowe rządy.....Czyli wieś stała się oficjalnie naszą wsią .
A problemy oficjalnie są już naszymi problemami .
         Żeby na takiej wsi zamieszkać to niestety najpierw należy ją sobie oswoić .


        Sąsiedzi.Jak wiadomo są wpisani w nasze życie zatem zaczeliśmy od zamiaru posadzenia gęstego szybko rosnącego żywopłotu .Szybko rosnąca zimozielona Tuja królowa wszystkich podwórek miała zagościć również i u nas ale...
       Podczas każdej wycieczki z widokiem na wieś bacznie wypatrywałam jak u kogo te tuje rosną srebrne ,złote,formowane ,rzadkie ,geste w szpalerze ehhhh wszędzie tuje tylko tuje i tuje  to jakaś zaraza wpisana na trwałe w nasz krajobraz-każdy sadzi tuje .Ja nie chcę być każdy!!! Ja już nie chcę tui!!!
       I nie mam tui,na szczęście rozum nam wrócił i zakupiliśmy nasze stare rodzime i często zapomniane jarzębiny,kaliny, tawuły, głogi,leszczyny,bzy czarne,lilaki i derenie -dzielnie sadziliśmy darliśmy trawę i gęsto sypaliśmy obornikiem dwa dni. Ponad 70 sztuk wszelakiego krzaczostwa  jest i mam :)
      Sąsiadka zainteresowana ozywionym ruchem u nas na podwórku przyszła zapytać jakie dobra sadzimy ,po godzine był już kolejny sąsiad a potem czterech następnych -tak oto krzaczory przyczyniają się do poprawnych kontaktów sąsiedzkich a zdaje się ze jeśli mowa o kontaktach choćby tych wzrokowych to założenie było zgoła inne..


Together with spring we have brought in new government…. Means the village officially became ours. And problems officially are our problems now.
In order to live in such a village it has to be tamed first.
Neighbours as you know are written into our lives therefore we have started from a plan of planting tick fast growing hedge. Fast growing coldgreen Thuja , queen of all backyards was to honour us with her presence however..
 During every trip to village I was carefully watching out for thujas in others gardens, silver, golden , trimmed, thin, tick, in row ehhhh everywhere thujas only thujas and thujas!!! I don’t want thujas anymore!!


And I don’t have thujas, fortunately we got our sense back and we bought old familiar and often forgotten rowan, viburnums, spireas,      hawthorns, hazels, elderberries, lilacs and dogwoods. We were bravely planting, tearing grass and putting plenty of manures for two days. Over 70 pieces of all kinds of bushes there is  and I have
Our neighbour intrigued by a lot of movements in our garden came to ask what good things we are planting, after an hour there was another neighbour, and then 4 more – that’s how bushes have brought good contact with neighbours and I thought that if we are talking about contacts even eye contact our idea in the beginning  was slightly different…