-wędrując w poszukiwaniu swojej ciszy
zaszliśmy tak daleko gdzie czas się zatrzymał
to i my zatrzymaliśmy się
na zawsze...

piątek, 8 maja 2015

Taaaakie grzyby rosną w lesie

           Żeby komfortowo pozbyć się odpadów budowlanych oraz starych mebli postanowiliśmy poszukać dostawcy kontenera.Wiadomo że śmieci się produkują i gdzieś należy je magazynować aby następnie w sposób cywilizowany pozbyć się śmierdzącego i wizualnie nieprzyjemnego problemu.
          Jesteśmy pokoleniem świadomym i chcemy aby nasza okolica była wolna od gruzowisk,starych kanap czy butelek .A tak właściwie to kto i dlaczego zadał sobie tyle trudu żeby tak oszpecić las hmmm oczywiście nasuwają mi się same epitety ale darujmy sobie .....Chociaż nie wyobrażam sobie żebym miała te dobroci jak puszki po konserwie rybnej ,bądź butelki czy tez ogromny fotel miała pakować sobie do samochodu i wlec pod osłoną nocy do lasu aby  z trudem i mozołem umieścić to na przykład na bagnach?!?
          Dowiedziałam się że koszt pozbycia się  tony takich śmieci to 800 zł !!!A ja burżuazyjnie chciałam kontener na kilka ton ha !!! 
         Zatem ponownie przekalkulowałam nasze odpady -stal wytopię zacznę produkować dzidy ,elementy drewniane spalimy ,z folii wyplotę sznur a ze szmat dywaniki ,nie wiem co zrobić z potłuczonym szkłem bo bądź co bądź zawsze myślałam że kiedyś to dopiero było eko -takie mleko w butelce -od dziś wiem że eko jest karton bo mogę spalić a to że wytną do produkcji cały las to co z tego ot i polityka.


Suuuuch mushrooms grow in forest

         In order to comfortably get rid of construction rubbish and old furniture we have decided to look for supplier of a waste skip. It is a common knowledge that rubbish are produced and somewhere they have to be stored so that in civilized way we can get rid of smelly and visually unpleasant problem.
          We our enlighten generation and we want our surroundings to be free from construction derby, old sofas or bottles. But who and why have went to so much trouble in order to made forest so ugly hmmmm of course all kinds of names come to my mind but let’s leave courses out…. Though I cant imagine that I would pack all those goodies such as fish tins or bottles or huge armchair into my car and carry it under the cover of the night to the forest so that in hard labour I could place that for example in the swamp ?!?
         I find out that the cost of a ton of a skip of waste is 800 zl!!! And I wanted in my bourgeois way order a skip for few tons ha !!!
         So again I had look at our waste – steal I will melt and I will start producing spears, wooden elements we will burn, from foil I will make a rope, and from rags carpets, I don’t know what to do with broken glass though I used to think that in old days it was real eco – such as milk in a bottle – from today I know that eco is a carton because I can burn it and the fact that for its production they will cut out whole forest so what , that’s the politic for you