-wędrując w poszukiwaniu swojej ciszy
zaszliśmy tak daleko gdzie czas się zatrzymał
to i my zatrzymaliśmy się
na zawsze...

poniedziałek, 11 maja 2015

Mleko czy mięso ?

         Wstaliśmy o 4 rano .No o czwartej zadzwonił budzik a my z wielkim pośpiechem dopiero o 6 rano wyjechaliśmy z miasta.Dzień zapowiadał się cudownie 300 km w jedną stronę 2 paczki tabletek na chorobę lokomocyjną ale ostatecznie naprawdę było warto.
         Dotarliśmy do gospodarstwa rolnego liczącego 400 hektarów z jeziorem na samym środku .

Milk or meat?
           We woke up at 4 in the morning, well alarm rang at four and it was 6 before we left town in a big hurry. The day looked great, 300km one way , 2 packets of sea sickness tablets, but at the end it was worth it.
            We arrived at a farm of 400 hectares with a lake in the middle of it.

      Zwiedzaliśmy dzięki uprzejmości Pana Marcina który jest kopalnią wiedzy jeśli chodzi o rasę bydła mięsnego hereford niezwykle łagodną i co nam pasuję niewymagającą wielkiej wiedzy.
      Żeby móc zwiedzić a przynajmniej zobaczyć część liczącego 400 sztuk stada jechaliśmy jeepem przez pagórki tak strome że siedząc na przednim siedzeniu dziękowałam losowi za przednią szybę bo rychło wylądowałabym twarzą w krowim placku.

         Thanks to kindness of Mr Marcin who is a mine of knowledge when it comes to Hereford cattle, extremely peaceful and what’s suits us do not demanding big knowledge

            In order to visit , or at least see part of 400 herd of cows we were driving jeep through hills so steep that while sitting in front seat I was taking fortune for front windscreen otherwise I would have landed with my face in cow dung

       Legenda mówi że kiedyś gdy ziemie te należały do PGR-u rolnicy musieli wspomagać się a nawet zabijać strach napojem wzmacniającym odwagę hmm nie dziwie się pewnie nie jeden traktor obalił się z tamtych górek . Ale krówki jak marzenie.....teraz mamy nie lada problem chodować mięsne czy mleczne?


            Legend is saying that before, when this land belonged  to PGR ( communist government), farmers had to strengthen themselves or even kill fear with liquid courage hmmm I am not surprised, surely many tractors has fallen off those hills. But cows were like a dream… now we have a quit a big problem should we have milk cows or meat cows?
       A może kudłacze szkockie -tak te nas przekonują choć chyba na nie się nie zdecydujemy ,znaleźliśmy je w Orzyszu przy stacji benzynowej.
       Or maybe highland cattle – yes they are convincing us, however I don’t think we will go for them – we found them in Orzysz beside petrol station.